Trots att nästa uppgradering till [[Relics]] [[RTS]]-spel [[Warhammer 40,000: Dawn of War]] låter vänta på sig har förläggaren THQ publicerat en prelimiär förteckning över justeringar och nyheter tänkta att introduceras i [[patch]] 1.5. Intresserade hittar hela listan i början av en lång och tämligen argsint disussionstråd hos RelicNews.com.

Preliminär nyhetsförteckning >>

Skicka en rättelse