Chansen att Arnold själv kommer att dyka upp som [[NPC]] i onlinerollspelet [[Age of Conan: Hyborian Adventures]] är liten men vi kan alltid hoppas. GameSpy ägnar hela veckan åt norska [[Funcom]]s skapelse, med artiklar och intervjuer på menyn.

Skicka en rättelse