Sina närmare fyra år till trots fortsätter #BioWare troget att uppdatera sitt rollspel #Neverwinter Nights. I en notis på spelets hemsida heter det att patch 1.67 skall vara den mest omfattande man hitills släppt och innehålla "ett ton" förändringar. Bland nyheterna nämns nya monster, föremål och platser med ett maritimt tema.

Skicka en rättelse