Efter närmare tio års utvecklingsarbete och ett par byten av spelmotor verkar den kroniskt försenade FPS-titeln #Prey göra butiksdebut - sannolikt till glädje för hårt tålamodsprövade spelare. Förläggaren #2K Games hälsar via GameSpot att spelet släpps 10 juli. Huruvida datumet även gäller i Sverige återstår att se.

Uppdatering:

2K Games meddelar att den först aviserade uppgiften om lansering i juni är helt felaktig. Det korrekta datumet skall vara måndag 10 juli och ingenting annat.

Skicka en rättelse