#Battlefield 2-tillägget Armored Fury kommer i likhet med föregångaren Euro Force att köpas direkt över Internet för $9.99 USD (75 SEK). Uppgiften kommer direkt från förläggaren #Electronic Arts som hälsar att miniexpansionen - som av allt att döma betonar luftstrider - kommer att innehålla tre kartor och sex flygfarkoster.

Skicka en rättelse