Även om #Microsoft ännu inte släppt version 10 av spelgränssnittet [[DirectX]] utnyttjar dagens spel bara en bråkdel av den grafik som är möjlig att skapa med DirectX 9. Påståendet är kärnan i en längre artikel hos HardOcp.com som likväl redogör för de problem DirectX 9 är behäftade med och hur dessa är tänkt att lösas i den [[Windows Vista]]-exklusiva spelplattformen DirectX 10.

Skicka en rättelse