#Microsoft meddelar på Xbox.com att man utnyttjat veckans tidigare driftstopp av [[Xbox Live]] för att förse onlinetjänsten med möjlighet att ta emot - och i viss mån även skicka - textmeddelanden från andra spelare. Funktionen skall vara öppen för alla användare om än med uppenbara begränsningar. Endast abonnenter med så kallat guldmedlemskap skall kunna förmedla sig till andra och då som med som mest 25 meddelanden till Xbox Lives silvermedlemmar.

Skicka en rättelse