#LucasArts har under natten släppt ytterligaren en [[patch]] till Petroglyphs [[RTS]]-titel #Star Wars: Empire at War. Bakom versonsbeteckningen 1.04 döljer sig bland annat möjligheten att spela på egenhändigt gjorda kartor, några korrekturer av tidigare kända programvarufel och en näve speltekniska justeringar.

Uppgraderingen väger in på 23 MB och hittas i FZ:s filarkiv där även en ny och 6 MB tung karteditor väntar. Det senare programpaketet innehåller förutom ett editeringsverktyg (med vars hjälp den händige kan göra egna banor) även ett plugin-program till modelleringsprogrammet [[3D Studio Max]] för den som vill skapa egna enheter att använda i spelet.

Skicka en rättelse