Vad Roy Scheider tycker vet vi inte - däremot talar de senaste uppgifterna från utgivaren #Majesco att hajsimulatorn #Jaws Unleashed efter upprepade förseningar till slut når butik på nationaldagen.

<img src="http://www.fz.se/bildarkiv/images/Jaws_Unleashed/screen4.thumb.jpg" width="93" height="75" border="1" hspace="5" vspace="5"></img>
Störst går förstDen stundande lanseringen uppmärksammas med ytterligare en trailerfilm vilken föga förvånande visar lyckligt ovetande badgästers sprattlande ben till tonerna från John Williams drakoniska stråkar.

Spelet har på grund av sin uttalat grafiska skildring av hajrelaterade olycksfall givits en 17-åringsmärkning i USA vilket också magstarka scener från det 18 MB tunga filmklippet uppenbarligen är tänkt att ingående illustrera.

Skicka en rättelse