These aren't the guards you're looking for...

Star Wars-febern, som varit glödhet i flera veckor, verkar inte vilja avta och #Blizzard hyllade premiären av The Force Awakens på sitt särskilda sätt, något sajten MMO-Champion uppmärksammade. De som besökte storstäderna Orgrimmar och Stormwind i Azeroth märkte att vakterna hade fått en särskilt passande arsenal...

En community manager kommenterade händelsen med dessa väl passande rader:

These aren’t the guards you’re looking for...

Some sort of force awakens in both factions!

We figured we'd pay homage to a galaxy far, far away that has long been near and dear to our geek hearts.

Stop by Stormwind or Orgrimmar to show respect to your guards and appreciate their exotic new weapons. They won't be able to maintain the unfamiliar technology for long!

Det verkar som detta var en kortvarig händelse men du kanske hann få några egna bilder på det?

Skicka en rättelse