#Red Orchestra: Ostfront 41-45, och uppföljaren #Heroes of Stalingrad från 2011, var med sitt lugnare tempo och fokus på östfronten en av få motpoler mot Call of Duty och Battlefield som fokuserade på västfronten under Andra världskriget. Modden Darkest Hour till originalspelet valde dock att fokusera på just striderna mellan Tyskland och alliansnationerna men med samma realism som originalspelet.

Och det vore kanske märkligt att rapportera om en mod till ett 9 år gammalt spel om det inte vore för att gänget bakom Darkest Hour slängde upp version 6.0 så sent som i helgen. Man har uppdaterat banor, dräpt buggar och förbättrat bland annat fordonskoden. Modden kräver orignalspelet men det kostar inte många tior.