#BioWares lätt ålderstigna rollspel #Neverwinter Nights har försetts med en ny expansion (eller modul, som det kallas) vid namn Infinite Dungeons. För 8 dollar (ca 70 kronor) får du tillgång till slumpmässigt genererade dungeons, single- och multiplayerlägen, med mer. Nedladdningsstorleken är 167 MB för Windows och 212 för Linux.

Skicka en rättelse