Att spelindustrin är att räkna med har många börjat förstå och samtidigt har det uppmärksammats från statligt håll. Londons borgmästare Boris Johnson har tagit det hela steget längre och satsar helthjärtat på att staden ska bli världens spelhuvudstad.

Tillsammans med London Enterprise Panel investerar Johnson cirka 15 miljoner för att starta Games London initiative samt London Games Festival. Detta för att stärka möjligheterna för utvecklare i Storbritanniens huvudstad.

Treårsprogrammet skall tillsammans med Video Games Tax Relief attrahera fler utvecklare och hjälpa de nuvarande att göra London till världens spelhuvudstad. Det verkar som om Stockholm får se upp för grannarna i väst.

Skicka en rättelse