Redan i förra dev diary-klippet imponerade #Elite Dangerous-utvecklarna #Frontier Development på oss med sin andliga Rollercoaster Tycoon-uppföljare #Planet Coaster. Den traditionen fortsätter när vi når klipp nummer tre med temat "build, create, share".

Modulära verktyg gör att vi ska få synnerligen stor kontroll över parkbygget. Bland annat ska det gå att kombinera vissa attraktioner med särskilda butiker för att maximera köpsug och vinst. När man sedan uppnått den kapitalistiska drömmen är det bara att dela med sig av kreationen med omvärlden och se hur avundsjukan frodas. Hur allt fungerar ser du i klippet nedanför.

Skicka en rättelse