Kickstarterprojektet som vill problematisera privatkopieringsavgiften ser ut att ros i hamn.

Den på förhand omtalade dokumentären om upphovsrättsorganisationen Copyswede, släpps den 12 februari. Det meddelar upphovsmannen Daniel Bramne på projektes blogg.

Copyswede är organisationen som bildades 1982 för att fungera som en samarbetsorganisation för olika upphovsmän. Organisationen har i huvdsak två uppgifter: att träffa avtal med olika aktörer om licensiering av innehåll från radio- och tv-produktioner, samt inkassera och fördela ut en "privatkopieringsavgift". Allt enligt lagen om privatkopieringsersättning, som tidigare hette kassettersättning.

Filmaren Bramme meddelade i början på förra året att han ämnade göra en dokumentär om organisationen och den hårt kritiserade privatkopieringsersättning.

"Copyswede har varit föremål för en hel del skriverier och åsikter de senaste åren," sade Bramne till FZ i mars 2015. "Copyswede i sig är inte det stora problemet, det är lagen om privatkopieringsersättning som är den riktiga anledningen till en dokumentärfilm. Utan en luddig lag skulle inte Copyswede funnits och det är där jag känner att något måste göras. En privat organisation ska inte ha möjlighet att bestämma en egen schablonmässig ersättning, de ska kunna visa var pengar går och de ska kunna ta ansvar för vad de gör."

Kickstarterprojektet ser nu alltså ut att ros i hamn. På projektets blogg meddelas att filmen kommer göras offentlig den 12 februari, på videotjänsten Vimeo samt som nedladdningsbar fil.

Skicka en rättelse