I avdelningen förhandstittar hittar vi en originell och hårt strukturerad historia om #Neverwinter Nights 2 hos fansidan NWN2 News. Ett besök hos #Obsidian Entertainment för testkörning av en förhandsversion har ynglat av sig en förhandstitt i punktform, där du snabbt får koll på ämnen som klasser, mindre lovande saker, med mer.

Skicka en rättelse