Copyswede granskas imorgon – Dramatiker, författare och musiker försvarar straffavgiften med näbbar, klor och monoklar.

Företrädare för tolv kulturorganisationer beskyller i dag stora teknikföretag som #Sony, #Telia Sonera och #Samsung för att inte betala privatkopieringsavgift, och därmed beröva landets kulturutövare lagstadgad ersättning. I en debattartikel på SVT Opinion uppmanar organisationerna, som ingår i intressegruppen Copyswede, företagen att "sluta beröva kulturskaparna de ersättningar de har rätt till".

Man skriver att resurssvaga kulturskapare drabbas av teknikföretagens vägran att betala den omsusade avgiften, och trots massiv kritik mot lagen anser man att den är både "modern och teknikneutral" och att den inte behöver skrivas om för att passa ny teknik.

Möjligheten att spara en kopia av en tv-serie, film eller ett musikstycke på sin dator, set top-box eller telefon är en viktig del av vår moderna kulturkonsumtion.

Detta är lagligt genom en begränsning i ensamrätten som kulturskaparna har till sina verk. Vi tycker det är bra och rimligt att möjligheten finns men självklart måste vi kulturskapare då kompenseras, vilket också EU-rätten kräver.

Avgiften i fråga handlar i grova drag om att en summa pengar tas ut för i stort sett alla lagringsmedier som kan användas för att lagra upphovsrättsskyddat material. Avgiften ska ersätta upphovsmannen för eventuella kopior. Exempel: du köper en låt och låter din bror göra en kopia (vilket är lagligt), då ser avgiften till att artisten får ersättning också för kopian. För en hårdisk som är större än 80 GB, vilket de ofta är idag, är avgiften 80 kr vilket motsvarar en månads Netflix-tittande. Eller 6,6 köpta låtar på Itunes.

Vissa teknikföretag delar inte uppfattningen att vissa av deras enheter används för privatkopiering, och vägrar därför betala avgiften. Och många ser avgiften som en kollektiv straffavgift, att alla som sitter på ett lagringsmedium (mobiler, datorer, surfplattor...) tvingas betala ersättning till kulturskapare för att deras material piratkopieras.

Att piratkopieringen gått ner kraftigt det senaste decenniet tack vare tjänster som Spotify och Netflix nämner inte artikeln, bara att "ersättningarna förhandlas löpande mellan parterna, och kan sättas ner delvis eller till noll om privatkopiering inte förekommer."

Debattartikeln är underskriven av en rad kulturorganisationer. Det är inte alldeles glasklart på vilket sätt Teaterförbundets, Sveriges dramatikerförbunds och Svenska tecknares medlemmar drabbats av den digitala privatkopieringen.

Ni FZ-läsare som till äventyrs sitter på en lagringsenhet, t.ex. i datorn, spelkonsolen eller mobilen, har bidragit till kulturskaparnas väl. På en modern konsol med över 80 GB lagringsutrymme är privatkopieringsavgiften 80 kr, eller ungefär 2,5 procent av priset.

I vad som ser ut som en icke-slump publicerades debattartikeln dagen innan filmaren Daniel Bramne släpper Copygate, en Kickstarter-finansierad dokumentär som ser på #Copyswedes verksamhet ur ett kritiskt perspektiv. Mer om filmen på copygate.eu.

Skicka en rättelse