Förbudet lyft, kan vara ett tecken på en Fallout 3-remake.

Att spelvåldsfientliga Tyskland skulle ogilla #Fallout 3 överraskade ingen när spelet förbjöds där för ett antal år sedan. Mer överraskande är att landet nu tänkt om – landet lyfter nu förbudet mot Fallout 3, sju år efter att det infördes.

Det är efter att #Bethesda överklagat förbudet som den tyska myndigheten BPjM (ett departement som bedömer om medieinnehåll är skadligt för barn) valt att upphäva det. Att Bethesda lagt energi på att slippa förbudet mot Fallout 3 i Tyskland kan mycket väl bero på att man planerar en nyutgåva, gissningsvis något i stil med #Fallout 3 HD till PS4 och Xbox One. Men än finns inga officiella besked om det.

Vid enstaka tillfällen händer det att Fallout 3 lutar åt det våldsamma hållet.

Så här motiverar BPjM sitt beslut:

I fallet Fallout 3 beviljades begäran att få beslutet upphävt trots att det bara gått sju år sedan spelet förbjöds. Stora rådet beslutade på sitt möte den 4 februari att Fallout 3 ska tas bort från listan eftersom dess innehåll inte längre klassificeras som skadligt för minderåriga utifrån dagens synsätt.

Det är anmärkningsvärt att den notoriskt hårda tyska censuren mot våldsamma spel ändrat sig på så kort tid som sju år. Att förbud upphävs av BPrjM är också mycket ovanligt, skriver tyska IGN (översatt av MCV UK). Bethesda ger inga kommentarer nu, men säger till IGN att man avser svara om ett par veckor.

Så det finns inte särskilt många situationer då individen har rätt att handla fritt? Om jag till exempel får för mig att skjuta heroin, och jag vet att mina familj kommer blir bedrövad/skadad av detta, har jag fortfarande i ovan beskrivna mening rätten... 22/02 Det är mycket lite individen har rätt att göra fria individuella val i då? Om min bror väljer att konsumera heroin, så kommer det oundvikligen påverka mig, kanske på ett skadligt sett? 22/02 Jag menar att individen när denne väljer att konsumera något vars konsekvenser denne saknar kunskap om är fri att välja att riskera okända skadliga konsekvenser, så länge denne har anledning att tro att dessa endast påverkar individen själv och inte dir... 22/02 //P.S - Jag skulle tänkt längre, och försökt tolkat dig rationellare. Anledningen till att jag nu inte gjorde det till en början grundar sig i min syn på mänskliga handlingar i allmänhet. Min uppfattning är att vi människor, inklusive mig själv inte gör... 22/02 Jag sa ju att jag förstod hur du resonerade i mitt senaste inlägg, men att jag står fast vid att mitt argument håller. Jag menade inte att du håller den första premissen för sann, utan enbart att argumentet håller. Sen bad jag ju om ursäkt för att jag... 22/02 Fel igen. "Jag har utfört handling x och kan inte motsätta mig att någon annan utför handling x, utan att vara en hycklare." stämmer inte överens med hur jag resonerade, och varför har jag redan motiverat. Först och främst är det handling X jag utfört... 22/02 Det är många punkter som jag inte kan bemöta här på grund av bristande kunskap, så du får godta en kapitulation. Men det är ändå en fråga jag vill ställa, som jag tror vår förståelse skiljer sig i, och det är den gällande frihet? Menar du att jag är fri... 21/02 På svar till Sisyr, så förstår jag hur du resonerar, men jag vill nog stå på mig i att om jag påstår att: 1. Jag har utfört handling x och kan inte motsätta mig att någon annan utför handling x, utan att vara en hycklare. 2. Jag är inte en hycklare. 3.... 21/02 Jag håller med, det skulle vara närmast omöjligt att fastställa vad som påverkar människor eller hur de påverkas. Jag anser alltså inte att censur särskilt ofta kan motiveras. När det gäller min definition av vad som är skadligt är det mer eller mindre... 21/02 Jag ville generalisera argumentet då en enskild persons åsikter är ganska ointressanta och han antydde att hyckleri bör undvikas av alla, vilket tillåter generalisering av argumentet. Premissen förutsätter det kategoriska imperativet. Då de "relevanta... 21/02
Skicka en rättelse