Tillhör du dem som campar i dagar innan DreamHack öppnar för att vara först in, fastän du redan har din bokade plats sedan flera månader tillbaka, eller vantrivs du redan efter att första Jolt-klunken runnit ner i strupen? För att hjälpa dig att utvärdera din inställning till världens största LAN-fest har vi sammanställt ett vetenskapligt test som tar max två minuter att genomföra, kom dock ihåg att du bara lurar dig själv genom att inte vara helt sanningsenlig.

Skicka en rättelse