Förra veckan patchades lastgamla #Diablo II, ett drag som hyllades av många och som snabbt följdes av beskedet att #Warcraft III stod på tur för samma behandling. I dag är patchen släppt, och nu kan vi också berätta vad den gör med spelet.

Som väntat handlar det om anpassning till moderna operativsystem som Windows 10 samt Mac OS X 10.10/10.11. Till skillnad från #Microsoft menar #Blizzard att Windows 7 och 8 fortfarande existerar, så det finns stöd för dem också. Däremot fungar ingen OS X-version äldre än 10.10, och det finns ett par bekymmer med savegame-mappen i Windows 8/10 (du måste vara admin för att spelet ska kunna spara i de mapparna). Dessutom saknas riktigt widescreen-stöd.

Det här innehåller Warcraft III version 1.27a:

Specific Changes and Improvements

  • Throw away that old PowerPC Mac in the closet, we've created a new installer to support Mac 10.10 and 10.11.

  • Improved compatibility with Windows 7, 8.1, and 10.

  • Fixed a crash caused by Chain Lightning.

Known Issues

[ul]
[li]Windows 8.1 and 10 saved games are still stored in a location that requires running as system admin.[/li]

[li]Some graphical issues with the cinematics are still occurring.[/li]

[li]Changes to gamma settings will not take effect in windowed mode.[/li]

[li]Cyrillic characters are still not displaying.[/li]

[li]Disabled ambient sound while a MIDI issue is being resolved.[/li]

[li]Mac 10.9 and earlier are not supported.[/li]

[li]Mac build does not support the editor.

[/li]
[/ul]

Glädjande nog finns planer på ytterligare uppdateringar av Warcraft III. Så här sägs det:

Please be aware that while we are working on a balance change and new map pool, that work is still in progress and is not part of this patch. We’ll have further details on that as development progresses.

Ska vi våga hoppas på en #Starcraft-patch inom kort?

Skicka en rättelse