#Victoria - Revolutions, en nyligen aviserad expansion till strategiliret #Victoria: An Empire Under the Sun, är på agendan hos Computer Games Online. Man har släppt del två i en serie intervjuer med utvecklarna, som berättar om nyheter, förändringar, med mer. Expansionen säljs enbart online och beräknas vara färdig i augusti.

Skicka en rättelse