Virtual reality är äntligen här – Oculus Rift släpptes förra veckan, och nästa lanseras HTC Vive. Underhållningsbranscherna står givetvis redo med våld och sex, två alltid urstarka dragplåster för nya underhållningsformer.

I ett yttrande till Socialdepartementet menar Statens medieråd att man bör få ansvaret för åldersmärkningen av VR-relaterat material. För spel sköts åldersmärkningen normalt av PEGI, en europeisk organisation vars bedömningar är frivilliga att följa. Men Medierådet, som bland annat granskar hur unga påverkas av nya medier, menar att VR fungerar som en kombination av film och spel, och därför vill man själva sköta granskningen. Vilket skulle innebära lagstadgade åldersgränser istället för frivilliga.

2011 övertog Statens medieråd övertog ansvaret för granskning av film från gamla Statens biografbyrå, vars uppgift var att censurera film. Utöver det anvarar Medierådet alltså för hur unga påverkas av nya medier, och man anser alltså att VR-upplevelser ingår där.

Vi har utan framgång sökt Medierådet för en kommentar.

Uppdatering: april april!