Voodoo Extreme har fått nys om att utvecklingen av onlinerollspelet #Age of Conan: Hyborian Adventure nu nått beta. I den första fasen är det mestadels intern personal som får lov att jaga digitalt kvalster men framåt hösten kommer de att ta in folk utifrån.