Ett öppet brev från Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon har under dagen fått enormt stor spridning via internet. Här får svenska politiker sig en omgång av sleven och det är en befogad sådan.

I brevet skriver de båda IT-entreprenörerna att Sverige ligger på efterkälken på en del områden, som inte är till fördel för snabbt växande IT-företag. Bostadsbristen och främst hyresrätter nämns som exempel, men även att programmering borde bli ett ämne som elever bör studera redan i grundskolan.

Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborgs och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har. Kopplingen till institutioner som Chalmers och KTH är viktig, och där har Spotify utmärkta kontakter idag. Men vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare. Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.

Vad man än tycker om trä- och syslöjds vara eller icke vara låter vi vara osagt. Dock kommer vi här på FZ, under morgondagen, publicera en text med kommentarer från svenska spelbranschen.

Word. 15/04 Nej Ja Nej, inte för deras åsikter. Jag anser dock att vi behöver gemensamma lagar för samhället vi lever i, och anser även att vi inte bör låta personer leva utanför samhället samtidigt som dom bor i samhället. Vill en person ta del av det som gemensam... 15/04 Jobba? I sossarnas Sverige? Bidragslinjen som gäller nu. 15/04 Menar du på allvar att det inte kommer en skattmas och i förlängningen våldsmonopolet om jag väljer att inte betala skatt? Är valet du antyder att jag kan flytta? Är det rimligt att folk skall drivas i exil för att de inte delar majoritetens åsikter.... 15/04 Nej, du missuppfattar mitt svar. Det var inte moralfrågorna jag menar att fokusera på, utan vad jag tolkade som din mening att du inte behöver följa lagen i det land du bor i. Även om du anser att det är "varsågod" att göra mina exempel på min egen mark... 14/04 Vad har logiskt tänkande och problemlösning med det hela att göra? Har ingen haft ett logiskt tänkande förrän nu och alla har bara haft problem som de inte vetat hur de ska lösa innan? Så det finns absolut inga andra jobb än programmerare eller McDonald... 14/04 Om du äger marken du utför det på Och sexton åringen (alltså du är 16-åringen.) så varsågod. Menar du att du inte hade haft någon moral om någon annan inte bestämt åt dig vad som är okej? 14/04 Det lär inte funka. I framtiden måste personalen kunna programmera köksutrustningen, men det har dom inte fått lära sig ;) 14/04 Ingen användning av logiskt tänkade och problemlösning? Ska alla jobba på McDonalds, eller? 14/04 Jag vet precis vad det innefattar, men det är inget som de behöver lära sig i grundskolan för att klara sig i framtiden, så mycket användning av det har de inte i yrkeslivet senare och majoriteten utav jobben behöver du inte ens det på 14/04
Skicka en rättelse