Ett öppet brev från Spotify-grundarna Daniel Ek och Martin Lorentzon har under dagen fått enormt stor spridning via internet. Här får svenska politiker sig en omgång av sleven och det är en befogad sådan.

I brevet skriver de båda IT-entreprenörerna att Sverige ligger på efterkälken på en del områden, som inte är till fördel för snabbt växande IT-företag. Bostadsbristen och främst hyresrätter nämns som exempel, men även att programmering borde bli ett ämne som elever bör studera redan i grundskolan.

Behovet av programmerare och utvecklare är enormt och därför måste vi helt enkelt utbilda fler. Det är avgörande för Göteborgs och Stockholms förmåga att behålla och ta vara på det momentum vi har. Kopplingen till institutioner som Chalmers och KTH är viktig, och där har Spotify utmärkta kontakter idag. Men vi behöver få in programmering tidigt i grundskolan så att vi tar vara på de talanger som finns, samt att förhindra att vi tappar alla kvinnliga programmerare. Det är fortfarande obligatoriskt med slöjd i den svenska skolan, men inte med programmering.

Vad man än tycker om trä- och syslöjds vara eller icke vara låter vi vara osagt. Dock kommer vi här på FZ, under morgondagen, publicera en text med kommentarer från svenska spelbranschen.