Github listar (via Polygon) tillvägagångsätt för att få flera Oculus Rift-spel att köras på HTC Vive. Det verkar som om tredjepartsutvecklare har säkerställt att deras titlar kommer att fungera på båda plattformarna.

På Github skriver man hur det fungerar:

"It works by reimplementing functions from the Oculus Runtime and translating them to OpenVR calls. Unfortunately Oculus has implemented a Code Signing check on the Runtime DLLs, therefore the Revive DLLs cannot be used unless the application is patched."

Men självklart levererar man också en lösning:

  • Download the Lucky's Tale patch here.

  • Install Lucky's Tale from Oculus Home, then go to C:\Program Files (x86)\Oculus\Software\playful-luckys-tale.

  • Extract the patch in that folder, it will overwrite LT_Data\Plugins\OVRPlugin.dll so make sure you have a backup.

  • Make sure SteamVR is running and then start LT.exe, for convenience you can also add LT.exe as a non-steam game to your SteamVR dashboard."

Kanske mest intressant är att spelen redan innehåller all kod som behövs, vilket torde innebära att samtliga Rift-spel kan köras så länge patchen har applicerats.

FZ kommer att testa detta i vårt lab, och återkommer med en rapport!

Läs mer på Github och Reddit.