Sedan slutet av förra året har #Ark: Survival Evolved-utvecklarna #Studio Wildcard varit indragna i en rättsprocess. En annan studio, #Trendy Entertainment, ligger bakom och menar att deras tidigare anställda Jeremy Stieglitz plockat med sig både medarbetare och kod när han började jobba för Wildcard. Något som inte går för sig enligt hans konrakt med Trendy.

Nu verkar det som att båda parterna kommit överens. Vrfocus rapporterar att det framkommit via Twitter (från Wildcard-grundaren och Jeremys fru Susan Stieglitz) att Wildcard ska betala 40 miljoner dollar till Trendy. Vilket förstås är mycket pengar, men långtifrån de 600 miljoner dollar Trendy först ville ha.

Uppgifterna har ännu inte bekräftats officiellt av Trendy eller Wildcard.