Som det nutida spel nya #Doom är, saknar det gamla tiders stöd för moddar. Däremot hänger banbyggarverktyget Snapmap med. Av allt att döma är det en smidigt och flexibel verktygslåda där du både kan bygga egna banor från scratch och modifiera andras skapelser.

I filmen nedan gås Snapmap igenom och det berättas en del matnyttigt, t.ex. att spelarnas rörelsehastighet kan ändras, vapnens skada kan tweakas och spelformer byggas efter eget önskemål. Givetvis kan du också enkelt dela med dig av dina skapelser och hämta andras. Du får spola fram 13 minuter för att presentationen ska börja.

Doom släpps den 13 maj. FZ recenserar så fort det är möjligt.