Användarrecensionerna på Steam har gjorts om. Syftet är att användarnas omdöme ska ge en mer aktuell bild av spelet, något som blivit allt viktigare i takt med att både färdiga spel och early access-titlar uppdateras löpande.

Tidigare har de recensioner som ansetts vara mest hjälpsamma lyfts fram, medan nyare recensioner haft svårt att synas – även om de kanske ger en bättre bild av spelets nuvarande skick. Det har nu ändrats så att nyare recensioner lyfts fram tydligare, skriver företaget, och tanken är alltså att de ska ge en aktuell bild av spelets skick.

Man har också infört ett system för färska betyg, där positiva omdömen från de 30 senaste dagarna räknas. Syftet är åter att täcka in det faktum att spel utvecklas löpande, både före och efter att de dyker upp på Steam.