I slutet av april kunde #Black Desert Online-spelare förlusta sig i nytt material, mindre än en månad efter spelets västerländska lansering. Mediah heter expansionen vars första del släpptes då – och nu är det dags för del två.

Temat för tillägget är pirater. Vilket framgår klart och tydligt av det lika lustiga som irriterande pressmeddelandet som är skrivet på piratspråk:

Klicka för mer information

Ahoy! Daum Games t’day announced that th’ secon’ part o’ th’ Mediah expansion be live in Black Desert Online, th’ most mARRRvelous MMO ever t’grace th’ worldwide seas. Bring yer mateys ‘n set sail t’ward new lands ‘n adventures, but beware o’ privateers ‘n those tryin’ to steer ye off course.

New lands t’plunder:

Kuit Islands (Pirate Islands) - Adventurers brave enough t’challenge th’ wicked Pirates of Kuit Islands be returnin’ with fine booty if they be skilled enough not t’walk th’ plank

Tungrad Forest - Only th’ mightiest scallywags should enter Tungrad Forest, or rival landlubbers be eatin’ them faster than a bad case o’ scurvy

Hasrah Dungeon - A dark ‘n mysterious cavern filled with th’ broken remains o’ ancient golems that be sendin’ chills down yer spine soon as ye look at it

Startin’ t’day, ye be able t’loot precious rum from lifeless scallywags ‘n turn it in for exclusive treasure like decorations for yer dwellin’ or dashin’ gARRRments in th’ quest Yo Hoho & A Bottle of Rum.

‘N addition, daily quests be added to celebrate Mother’s day. The rewARRRd: mouth-waterin’ grub conferring mighty buffs to sea dogs who be showin’ some love t’th’ good hearty who raised them.

På innehållsförteckningen hittar vi alltså nya områden att besöka, skatter att samla på och firande av mors dag. Officiella forumet tillhandahåller en mer seriöst beskrivning i form av patch notes, och trailern nedan presenterar innehållet i rörligt format.