Läsare som i #Assassin's Creed II känt lappsjukan slå till på Florens välbefolkade men helt AI-kontrollerade gator torde ha anledning att dra på smilbanden sedan utvecklaren #Ubisoft aviserat att man som bäst jobbar på en multiplayerkomponent. Avslöjandet går att utläsa i den redovisning företaget under dagen släppt för sitt kommande budgetår.

I ett förtydligande på spelsajten Gamespot - som återger en anonym uppgiftslämnare hos Ubisoft - heter det att tillägget skall vara helt fristående och att grundspelets karismatiske huvudperson Ezio Auditore da Firenze på nytt skall agera lönnmördare. Huruvida de som redan köpt Assassin's Creed II kommer att kunna ladda hem tillägget som en patch är för närvarande oklart - likaså när och till vilket eller vilka format tillägget kommer att lanseras. FZ räknar med att inom kort kunna redovisa ytterligare detaljer om vad som är att vänta.

Tack till Mesmerize för detta #nyhetstips!
Skicka en rättelse