I en intervju med GamePro berättar Nicolas Eypert från #Ubisoft om #Red Steel. Bland gammal skåpmat finns också ett stycke där han talar om spelets splitscreenläge som avslutas med ett intressant påstående:

You'll have up to four players. If they play together in split screens we can only say that the fight will not be only on screen.