Jämförelserna med #Far Cry och GTA tenderar att dyka upp varje gång #Just Cause kommer på tal. Inte så konstigt, spelet lånar element från de båda giganterna (frihet, en enorm tropisk ö), men Odd Ahlgren, medarbetare hos den svenska utvecklaren #Avalanche Studios, säger i en pratstund med Pro-G att spelet är fullt kapabelt att stå på egna ben.

Det råder inga tvivel om att man har en lovande titel på gång. Premiär blir det i september.