Att Playstation 3 kommer att vara fullt bakåtkompatibel har varit känt sedan länge, men problemet kring de traditionella minneskorten har hittills varit utan någon lösning. Nu rapporterar dock Sony att det kommer gå att föra över de gamla sparningarna till Playstation 3 med hjälp av en adapter. I adaptern sätter du in ditt gamla minneskort för att sedan kopiera över filerna till ett EMS Flash Card eller Smart Media Card. Dessa kan du sen trycka in i din Playstation 3 för att slutligen lägga över dem till hårddisken.

Skicka en rättelse