Multiplayer-delen av det D&D-baserade rollspelet #Neverwinter Nights 2 kommer inom kort börja betatestas och om du vill delta kan du slänga in en ansökan. Felsökningen kretsar primärt kring balans, hårdvarukompabilitet och liknande.

Skicka en rättelse