Ett undantag från regeln att massiva onlinespel kategoriseras rollspel är #Time of Defiance, som enligt utvecklarna ska delas in i genren [[MMORTS]]. En ny version finns att hämta, antingen via den inbyggda uppdateringsfunktionen eller från spelets hemsida.

Skicka en rättelse