Den tyska förläggaren #dtp entertainment har under dagen aviserat [[FPS]]-titeln #Red Ocean vilken som bäst utvecklas av #Collision Studios. FZ har kommit över en första skärmdump som i linje med det maritima temat visar hur huvudpersonen Jack Hard får ett varmt välkomnande i den ryska undervattensbas handlingen är förlagd till. Håller tidsschemat släpps spelet till pc i februari [[2007]].

Skicka en rättelse