Borta hos u2area.de finner vi ett par filmklipp från Unreal II: The Awakening. Filmerna härrör från en TV-sändning och finns också speglade hos Gamer's Hell.

Hämta från:
u2area.de >>
Gamer's Hell >>

Skicka en rättelse