Westwood har återigen patchat sitt spel C&C: Renegade. Vad som är nytt i version 1.037 framgår inte, men både klientuppdateringen på 22 MB och den dedikerade servern på 58 MB finns på vår FTP.

Filerna finns på FZs FTP >>

Skicka en rättelse