Smygarshootern Splinter Cell är som bekant färdigutvecklad och vi väntar bara på att det ska landa i butikshyllorna, men en första patch är redan på gång. Detta berättar spelets programmerare Dany Lepage i Ubi:s forum, där han också meddelar att antialiasing inte stödjs i vare sig originalet eller efter patch nummer ett. Inlägget lyder:

AA won't be supported in Splinter Cell - PC until either we come out with Patch #2 (Patch #1 will be available at launch tomorrow) or if NVidia/ATI are able to find a way to allocate all our render targets multisample in their next driver revision (NV 43.0 may be able to do so).

Inlägget i Ubi-forumet >>

Skicka en rättelse