Men det kan finnas kryphål i lagen.

Med en bra bit över 70 miljoner sålda ex och en spelidé där man kan bygga ungefär vad som helst är #Minecraft rena honungsburken för kreativa människor som vill göra sig en slant. Och #Mojangs kommunikationschef Owen Jones säger att företaget inte har något emot detta – så länge det gäller privatpersoner som tjänar pengar på att lägga upp filmer av sina verk och liknande.

Företag, organisationer och politiker som annonserar eller använder spelet för att lyfta sin egen sak är däremot inte välkomna att använda Minecraft för det. Så här skriver Jones:

The number of Minecraft players has grown massively over the past few years. In fact, it’s now so big that Minecraft has become a viable place for companies to advertise unrelated products or for organizations to promote their causes.

We want to empower our community to make money from their creativity, but we’re not happy when the selling of an unrelated product becomes the purpose of a Minecraft mod or server.

Riktlinjerna för att använda Minecraft för kommersiella syften har uppdaterats, och i korthet är det förbjudet för företag och organisationer att använda spelet för att sälja eller promota orealterade saker. Exempel: ett företag som gör cyklar får inte använda Minecraft för att göra cyklar och använda dessa för att sälja eller lyfta fram företaget. Däremot får den som gillar cyklarna i fråga som privatperson eller fan tycka till om dem, så länge personen inte är betald eller tillsagd av företaget/organisationen.

Det låter inte omöjligt att någon kommer hitta kryphål i det nya regelverket, som att göra reklamliknande prylar för eller ösa lovord över något och få betalt för det – fast av någon annan än ägaren till prylen.

Men reglerna försöker täcka in alla situationer, även de potentiellt tveksamma. På slutet står att "om något inte täcks av dessa riktlinjer betyder det förmodligen att vi inte vill att du gör det". Det är juridik, det!

Skicka en rättelse