Att göra ett MMORPG som grafikmässigt kan mäta sig med Doom III är en tanke som kan skrämma de flesta utvecklare. Meb Wootsoft Entertainment ser förbi alla problem och ämnar åstadkomma en upplevelse vi aldrig tidigare sett i en onlinevärld. I en intervju med Games First berättar Roman Kremlicka varför han tror att deras Iritor Online kommer att lyckas med svårigheterna.

Sanning eller önsketänkande? >>

Skicka en rättelse