Version 5.0 av nedladdningsverktyget GetRight är släppt. Listan över ändringar från tidigare versioner är diger, men noterbart är att spyware-/reklamskräpet Gator nu sägs vara helt och hållet borttaget.

Get GetRight 5.0 >>
Ändringar och nyheter >>

Skicka en rättelse