Allt eftersom e-sport blir mer utbrett och accepterat desto jämnare blir också fördelningen mellan killar och tjejer. Dock är det få turneringar som väljer att mixa lag och eftersom mansdominansen fortfarande är stor finns det inte samma ekonomiska incitament för tjejer att satsa på e-sport. Många ställer sig såklart frågan om varför denna utveckling inte går snabbare, i en tävling som inte kräver samma fysisk prestation som klassisk idrott borde eventuella kroppsliga övertag inte existera.

Något som understryker denna frågetällning är en ny studie från University of Californa i Davis som granskat prestationer i onlinerollspelen #Everquest 2 och kinesiska Chevaliers Romance III . Totalt har 9000 spelare kartlagts sedan 2007 och deras slutsats är att tjejer och killar levlar lika snabbt. Eftersom studien spänner över två spel, i två olika kulturer, menar man att resultatet är mer rättvist än tidigare analyser som begränsat sig till ett enskilt spel.

Man hoppas att resultaten ska leda till att bryta den självuppfyllande profetian att tjejer är sämre än killar på spel, särskilt eftersom gaming kan vara inkörsporten för tjejers djupare teknikintresse.