Shadowbane - Wolfpack Studios MMORPG - har knappt lämnat CD-tryckeriet men en patch är redan ute. Den fräser upp versionsnumret till 1.0.1, förbättrar prestandan på flera områden, är knappa 9 MB stor och hittas hos 3D Gamers.

Shadowbane v1.0.1 >>

Skicka en rättelse