Det finns en bugg i Service Pack 1 till Microsoft Windows XP som kan få program att arbeta långsammare. Buggen har att göra med minneshantering och påverkar främst program som ofta allokerar stora block med minne, vilket inkluderar många spel. En buggfix är enligt Microsoft på gång, men har ännu inte släppts till allmänheten - företaget rekommenderar istället att drabbade väntar på Service Pack 2, som kommer att inkludera en buggfix. Tack för det, Mr Bill!

Läs mer på Microsofts hemsida >>

Skicka en rättelse