Många har känt sig besvikna eller lurade av innehållet i #No Man's Sky, och i många fall är det relaterat till hur rymdspelet framställts i marknadsföringen. Reddit-användaren AzzerUK är en av dem och har kontaktat organisationen Advertising Standards Authority i Storbritannien – som nu återkommit med besked.

ASA har kollat närmare på marknadsföringen i Steam-butiken och kommit fram till följande primära problem (saxat från Reddit):

Klicka för mer information

Videos:

 • User interface design

 • Ship flying behaviour (in formation; with a ‘wingman’; flying close to the ground)

 • Behaviour of animals (in herds; destroying scenery; in water; reacting to surroundings)

 • Large-scale space combat

 • Structures and buildings as pictured

 • Flowing water

 • Speed of galaxy warp/loading time

 • Aiming systems

Screenshots:

 • Size of creatures (9)

 • Behaviour of ships and sentinels (4, 5 and 8)

 • Structures and buildings as pictured (3)

Store Page in general:

 • Quality of graphics

 • References to: lack of loading screens, trade convoys between stars, factions vying over territory

ASA menar också att både utvecklarna #Hello Games och #Valve är ansvariga, och att båda därför har kontaktats för att kunna förklara sig.

Värt att notera är att ASA inte är ett lagstadgat organ (de kan inte tolka eller upprätthålla lagar). Däremot har de befogenhet att kräva att reklam som inte följer deras regler plockas bort. Anser de att Steam-sidan för No Man's Sky bryter mot reglerna kan de alltså kräva att de raderar övertrampen. Detta gäller även på platser utanför Steam-butiken där spelet marknadsförs.