Vi har tidigare rapporterat om SD:s förslag som handlar om att de vill utbilda unga om natur, kultur och historia med hjälp av spel. Partiet vill hjälpa svenska spelföretag att göra spel som "uppvisar historiska miljöer, kultur och natur i vår region" för att väcka intresse hos unga.

Nu har intresseorganisationen gått ut med ett uttalande där de meddelar att de tar avstånd från större delen av Sverigedemokraternas föreslagna åtgärder. Bland annat vill partiet styra över vilka som anlitas av svenska spelföretaget, något som Dataspelsbranschen menar är fel.

Enligt dem bygger de svenska datorspelens framgångar världen över på arbete gjort av personer med olika bakgrunder och olika nationaliteter. De menar också att politiken inte ska bestämma vilka personer företaget anställer och det behöver enligt dem bli lättare att anställa personer från andra länder, inte svårare.

Partiet skriver även i deras skuggbudget att de vill främja spel som bygger på bland annat nordisk mytologi, något som Dataspelsbranschen ser extra allvarligt på. Detta då den konstnärliga friheten ska komma i första hand, inte vad spelen innehåller.

Något de dock kan hålla med om är Nordiska datorspelsprogrammet som drivits med medel från det Nordiska ministerrådet. De menar att det programmet varit lyckat och de ser gärna liknande satsningar framöver.