Barn lär sig saker bäst när de får vara i en miljö de känner igen och tycker om. Ungefär så går resonemanget kring #Minecraft: Education Edition, en version av #Minecraft tänkt att användas av skolor i undervisningssyfte.

#Microsoft har nu släppt den färdiga versionen av skolspelet, och det är fritt fram för skolor i 50-talet länder, däribland Sverige, att skaffa licenser och börjar spela... förlåt, lära.

Motiverar studier, menar Microsoft (som kanske har ett litet egenintresse i frågan).

Minecraft: Education Edition liknar det vanliga spelet, men har också verktyg som ger lärare och administratörer översikt, närmare bestämt en karta, teleporteringsmöjligheter, kamera och svart tavla. Lektionernas innehåll får utbildningsenheten själv bidra med, alternativt använda andra skolor bidrag: spelet är mer av en undervisningsplattform eller ett klassrum än en lärobok.

Att använda Minecraft: Education Edition kostar 1-5 dollar per elev och läsår. Det funkar med Windows 10 och Mac OS. Vanliga frågor och svar hittar du här.