Numera #Microsoft-ägda Mojang fortsätter att uppdatera #Minecraft med nytt innehåll men version 1,11 är den största på länge. Titulerad The Exploration Update lägger den till en rad nya saker som ska få upptäckarlustan att spira.

En ny sorts bybor byter ädelstenar mot skattkartor och där krysset finns hittas också värdefulla föremål. De kommer dock att vaktas en ny sorts fiender som kallars Illagers, elaka bybor. Dessa huserar i mörja herrgårdar och kan frammana både tandförsedda fällor och små flygande imps.

För att bära hem all loot introduceras också lamadjur som inte bara kan smyckas med färgglada filtar utan också försvarar karavanen med spottloskor.