#EA är på väg att sjösätta en ny policy för att tydligare visa vilka som är sponsrade för att skriva om företagets produkter. De nya reglerna påverkar så kallade influencers, alltså youtubers och streamare som har något att tjäna på att tala om EA:s produkter. EA menar att målet är att tydligare visa vilket material EA har inflytande över och vilket som är oberoende framtaget.

Influencers som samarbetar med EA kommer framöver behöva märka sina alster med grafik och taggar som EA själva tagit fram. Den ena, #supportedbyEA, ska sättas på material där upphovsmannens material bygger på material från t.ex. EA-events, där EA kan ha betalt resekostnaden. Men EA har inget inflytande över vad influencern sen säger eller skriver om eventet.

Den andra kallas #advertisement och ska användas när EA själva skapat materialet eller har direkt kontroll över dess utformning.

Den nya policyn beskrivs på EA:s tyska sida (Google-översatt här), men den ska gälla internationellt, säger en representant för företaget till PC Gamer.

Influencers har på senare år växt fram som ett nytt sätt att marknadsföra bland annat spel. Det kan handla om en populär Youtube-person som får betalt för att tala väl om en produkt i sin kanal. På så sätt får avsändaren ut sitt budskap med en avsändare som ofta har ett betydligt högre förtroende än vad traditionella annonser skulle ha. Dessutom slipper man det kritiska filter som skribenter och redaktörer emellanåt lägger över budskapet. Kort sagt: en sorts blandning av annons och redaktionell text.

Resor och event av den typ som beskrivs under #supportedbyEA är för övrigt vanligt förekommande i branschen. Det kan till exempel gälla att åka till London över dagen för att få förhandstesta eller (mer sällan) recensera spel. FZ åker relativt ofta på dylika resor från en mängd spelföretag, och att vi inte själva betalar alla våra egna resor beror på att det skulle bli för dyrt, och du skulle få färre förhandstittar att läsa på FZ. Men det ska tilläggas att den som betalar resan inte har något som helst inflytande över vad vi eventuellt skriver.